Best Slovakia s.r.o., Žilina

Veľkoobchod a maloobchod produktov do kúpeľne a kuchyne

best__predajna_zilina29

Typ činnosti: Veľkoobchod a maloobchod
Obor činnosti: Obklady, dlažby, sanita, kúpeľne, kuchyne
Počet predajní: 3
Pôsobnosť: Slovenská republika
Celkový počet uživateľov: 35
Rutinná prevádzka od: Marec 2010
web: www.best-slovakia.sk

O zákazníkovi


BEST SLOVAKIA s.r.o. je jednou z najväčších Žilinských firiem s veľkoobchodnou činnosťou, ktorá prináša slovenským zákazníkom bohatý výber najlepších produktov do kúpeľne a kuchyne. Spoločnosť je rozdelená na veľkoobchod BEST SLOVAKIA s.r.o. a maloobchod – Kúpeľňové štúdio BEST SLOVAKIA s.r.o.

Pôvodný stav


BEST dlhodobo využíval software, ktorý sa postupne prispôsoboval zvyšujúcim sa nárokom obchodných procesov rýchlo prosperujúcej firmy. V istom období už dátová štruktúra a technologická platforma pôvodného software neumožňovala ďalší posun v riešení veľkoobchodných procesov, preto sa BEST rozhodol pre zmenu používaného skladového systému. V pôvodnom SW využíval BEST len veľkoobchodné procesy, účtovníctvo bolo evidované v samostatnom programe, spravované externou firmou.

ANS, ako komplexný ERP systém uspel v konkurencii Microsoft Dynamics NAV a SAP.

Súčasný stav a nasadená funkcionalita


V rámci implementácie sme vyriešili a nasadili nasledovnú funkcionalitu obehu veľkoobchodných procesov:

  • Samostatná evidencia veľkoobchodných zľavníkov vo väzbe na odberateľa, odobraté množstvo, prioritnú skupinu artiklov, netto cenníky, …
  • Evidenciu zákazníckych objednávok s potvrdzovaním predpokladaného termínu dodania na základe voľného, resp. očakávaného stavu zásob
  • Automatické generovanie objednávok na dodávateľa zo zákazníckych a interných objednávok
  • Príjem tovaru z dodávateľských objednávok s kontrolou na množstvo objednaného a skutočne dodaného tovaru
  • Blokácia tovaru po príjme na základe nastavenej priority odberateľov
  • Hromadná expedícia tovaru zo zákazníckych objednávok
  • Plánovanie rozvozov na základe evidencie regiónov a adries dodania
  • Evidencia projektových zákaziek
  • Kompletná evidencia účtovníctva
  • Akciové sety produktov
  • Prepojenie EDI Hornbach

Využívané moduly


KASA – maloobchodný predaj
SKLAD – evidencia skladového hospodárstva
ÚČTO – integrované kompletné účtovníctvo
ANALÝZY – manažérske vyhodnotenia a reporting

Všetky štúdie