Čo všetko viete o povinnosti Elektronickej evidencie tržieb v CZ?

Máte pobočku, predajňu, reštauráciu alebo iný subjekt predávajúci služby alebo produkty za hotovosť v Českej republike? Zbystrite pozornosť, týka sa Vás povinnosť Elektronickej evidencie tržieb (EET) a už od 1. Decembra 2016 môže mať Vaša Česká pobočka povinnosť viesť EET.

Pripravení alebo nie? Všetky informácie a dezinformácie, ktoré sa šíria ohľadom zavedenia Elektronickej evidencie tržieb (EET) nás donútili napísať pár riadkov aj od nás pre Vás. Vieme, že tejto povinnosti sa už nikto nevyhne, a preto sme v AN system pripravení Vám s prechodom pomôcť.

Čo je potrebné urobiť ako prvé? Chyťte sa za hlavu a podržte si ju, lebo povinností len pribudne, ale uľahčili sme Vám to tak ako je to len možné.

Ako prvé si zistite, do ktorej skupiny evidencie tržieb spadajú Vašek jednotliví činnosti a kedy bude nutné evidenciu nasadiť.

V 1. Fáze – od 1. Decembra 2016 – ubytovacie a stravovacie služby
V 2. Fáze od 1. Marca 2017 – maloobchod a veľkoobchod
V 3  Fáze – od 1. Marca 2018 – ostatné činnosti, okrem tých vo 4 fáze. – slobodné povolania, doprava, poľnohospodárstvo
V 4. Fáze – od 1. Júna 2018 – vybrané remeslá a výrobné činnosti

Teraz, keď už viete, od kedy sa Vás povinnosť týka, môžete sa začať pripravovať. Ale ktoré tržby budú vlastne podliehať povinnosti Elektronickej evidencii tržieb?

Podľa zákona č. 112/2016 Sb. budú povinnosti podliehať tržby, ktoré: pochádzajú z podnikateľskej činnosti a zároveň boli uhradené v hotovosti, platobnou kartou, šekom, zmenkou, inými obchodnými spôsobmi (napr. stravovacími lístkami). Evidencii nepodlieha priamy prevod z účtu na účet.

Čo je veľkou výhodou, je že nevznikla povinnosť zakúpiť si elektronickú pokladňu. Postačí Vám aj Váš súčasný počítač ak je na ňom funkčný operačný systém Windows XP a všetky následujúce verzie Windows programov alebo Win Server 2003.

Systém AN System je pripravený pre elektronickú evidenciu tržieb. Pre jeho správne fungovanie bude nutné urobiť správne nastavenie modulu hotovostné platby. Čo je však nutné, je trvalé pripojenie k internetu.

Ako to funguje prakticky?


Na server EET sa odosiela informácie o výške nákupu spolu s DPH a kód Vašej firmy (predajne). Späť prifrčí unikátne číslo dokladu, ktoré si vytlačíte na pokladničný doklad.

Ak internet nefunguje?


V prípade nefunkčného internetu, je pokladničný doklad vytlačený s náhradnými kódom a pri sfunkčnení internetu je pokladničný doklad odoslaný na finančnú správu.

Čo mám teraz robiť?


Ak už viete, od kedy máte povinnosť napíšte nám do AN system a my Vám pomôžeme s prechodom. Ako tretiu vec, urobíte to že požiadate o certifikát EET. Finančný úrad ich zatiaľ vybavuje na počkanie. Stačí si požiadať o jeho vydanie na firmu alebo pre každú predajňu.
Neváhajte preto a ak chcete vedieť viac informácií o EET, alebo potrebujete pomôcť, napíšte nám a radi Vám ukážeme ako na to. S prácou v podobných podmienkach už máme dlhoročné skúsenosti zo Slovenska, kde podobné povinnosti platia už viac rokov a naši spokojní klienti prodávají a poskytují služby úspěšně svým zákazníkům. predávajú a poskytujú služby úspešne svojim zákazníkom. Pridajte sa k nim aj Vy, napíšte nám tu.