Digitall používa ANS

Maloobchod s mobilnými telefónmi a príslušenstvom

digitall_predajna_1

Typ činnosti: Maloobchod
Obor činnosti: Mobilné telefóny a príslušenstvo
Počet predajní: 35
Pôsobnosť: Slovenská republika
Celkový počet uživateľov: 45
Rutinná prevádzka od: September 2016
web: www.digitall.sk

O zákazníkovi


Značka Digitall vznikla zmenou značky J&Mobil na trhu pôsobiacej viac ako 15 rokov, ktorá prevádzkuje kamenné predajne zaoberajúce sa predajom mobilných telefónov, tabletov, GPS navigácii, notebookov, príslušenstva a servisných služieb.

Pôvodný stav


Zákazník využíval vlastnú skladovú aplikáciu, ktorá nebola prepojená s pokladničným miestom (kasou), kde predajca vystavoval pokladničné doklady na samostatných registračných pokladniciach. Každý doklad z registračnej pokladne musel duplicitne nahrávať do skladovej aplikácie kvôli aktualizácii zásob. Z toho dôvodu vznikali nepresnosti v zásobách a následne dochádzalo k neefektívnemu objednávaniu tovaru od dodávateľov.

Priebeh implementácie


Dňa 01.09.2016 bol program ANS uvedený na prevádzky pre všetkých 35 predajní maloobchodnej siete Digitall.

Implementácia systému začala začiatkom apríla 2016 prípravou databáze produktov od požadovaných dodávateľov ASBIS, AT Computer, IR Distribution, AGORA, TelForceOne, GARMIN, PARTNERTELEKOM, BAKR. Pripravili sme funkcionalitu na automatické sťahovanie produktov z informačných systémov dodávateľov, naprogramovali prevodník na vlastné skupiny artiklov Digitall z kategórií produktov dodávateľov.

Po odsúhlasení si funkcionality na centrále sme nainštalovali prvú pilotnú predajňu, kde na kase okrem predajných dokladov má predavač možnosť evidencie reklamácií a servisu. Proces migrácie všetkých predajní na pokladničný SW AN kasa začal začiatkom júna 2016 tým, že pracovníci Digitall robili inventarizáciu zásob každej prevádzky a oštítkovali produkty vlastnými etiketami. Po inventarizácii boli jednotlivé predajne uvedené do ostrej prevádzky.

Implementácia požadovaných funkcionalít maloobchodu a inštalácia ostatných predajní siete prebiehala veľmi efektívne, vďaka profesionálnemu prístupu pracovníkov Digitall.

Súčasný stav a nasadená funkcionalita


V rámci implementácie ANS sme vyriešili, doprogramovali a nasadili požadovanú funkcionalitu zákazníka súvisiacu s efektívnym riadením skladových zásob maloobchodnej siete:

 • Automatické vytváranie skladových kariet a príjmových dokladov importom od dodávateľov ASBIS, AT Computer, IR Distribution, AGORA, TelForceOne, GARMIN, PARTNERTELEKOM, BAKR
 • Pri zakladaní skladových kariet sú vytvorené prevodníky kategórií dodávateľov, ktoré sa na základe preddefinovaných pravidiel automaticky priradzujú do vlastných kategórií Digitall. Rovnako sa od dodávateľov sťahujú aj fotografie produktov, ktoré sa využívajú v sklade, na kase a pre potreby internetového obchodu
 • Všetky skladové karty a príjmové doklady vznikajú v ANS automatom na pozadí bez zásahu užívateľov.
 • Automatické generovanie predajných cien po importe produktov na základe vydefinovaných koeficientov marží podľa jednotlivých kategórií produktov
 • Výpočet a sledovanie minimálneho, optimálneho a maximálneho stavu zásob na vybrané kategórie produktov za definované obdobie
 • Automatickým objednávaním tovaru na základe minimálneho, optimálneho a maximálneho stavu zásob sa podarili zoptimalizovať skladové zásoby jednotlivých prevádzok a efektívne vynaložiť financie do vysokoobrátkového sortimentu
 • Príjem a evidencia servisu na kase, kde obsluha vytvorí servisnú zákazku so zaevidovaním vadného produktu, jeho príslušenstva, popis vizuálneho stavu, popis závady, možnú zápôžičku telefónu počas servisu a vytlačí servisný protokol. V rámci servisu sa evidujú použité náhradné diely a servisné úkony, ktoré sa následne zúčtujú v kase
 • Evidencia produktov na IMEI (sériové číslo) a EAN
 • Evidencia reklamácií na kase a kompletný proces spracovania reklamácie v ANS až po vyriešenie so zákazníkom
 • Prepojenie ANS s internetovým obchodom
 • Tlač etikiet na formát A4
 • Vyhodnotenia, reporty a analýzy

Čo na to zákazník


Ján Šabľa (konateľ spoločnosti)

“Informačný systém je pre akúkoľvek firmu bez ohľadu na jej veľkosť základným kameňom stability a plynulého rozvoja. Vývoj  systému sme preto vždy držali vo vlastných rukách s presvedčením , že nič lepšie pre nás nemôže nik pripraviť. Mýlili sme sa. Implementáciou informačného systému ANS sme dostali k dispozícii stabilný softvér s požadovanou funkcionalitou a službami.“

Všetky štúdie