Ako využiť vaše ERP pri raste vašej spoločnosti

Prečo vlastne zlepšovať? A prečo sledovať detailne náklady?

Dôvodov je veľa a každá firma si musí nájsť tie správne dôvody, prečo sledovať a prečo zlepšovať.

Bez zlepšovania, každá firma začína stagnovať a len zlepšovaním sa dosahuje pokrok a tým aj lepšie výsledky. Zlepšovať nákupný proces, by malo byť v záujme každého majiteľa firmy. Pretože, jeho zlepšovaním znovu ušetríte náklady.

Ale tieto všetky úlohy vyžadujú čas, čas ktorý by ste mohli stráviť na obchodných stretnutiach, alebo získavaním nových klientov.

Čo keby váš ERP firemný systém vedel tieto veci za vás automatizovať?! Presne také je ANS. Hľadá pre vás úzke miesta a dokáže zlepšovať nákupné procesy a detailne sledovať.

Zlepšovanie nákupného procesu

Komunikácie s dodávateľmi je dôležitou časťou obchodného procesu. Nesprávne nastavené nákupné procesy môžu negatívne ovplyvniť vaše podnikanie a vzťahy s vašimi zákazníkmi. S ERP systémom si primárne budete vedieť zosynchronizovať akvizície a predajné aktivity. Čiže, keď analyzujete predajné dáta dostupné v ERP budete vedieť správne nastaviť budúce nákupy.

  • V ERP agregujte nákupné objednávky zo získaných objednávok cez nastavenia, ktoré prepájajú rôzne produkty a ich asociovanými dodávateľmi.
  • ERP systém integruje výmenu dát medzi vašimi dodávateľmi cez rôzne XML formáty, ktoré umožňujú sa priamo napojiť na sklady vašich dodávateľov.
  • Cez prepájanie môžu byť nákupné objednávky vykonávané cez XML a tým získate signifikantné úspory času a redukujete možnosti omylov.

Detailné sledovanie nákladov

ERP systém vám dovoľuje nastavovať rozpočty a ich limity a sledovať tak skutočné náklady v sledovanom časovom období. Takto získate vyššiu kontrolu na náklady, ktoré sa vo vašej spoločnosti generujú.

  • Ako prvé si nastavte štruktúru nákladových skupín v ERP a potom vzorce založené na tom, ktoré transakcie budú automaticky alokované v každom stredisku.
  • Môžete štrukturovať rozpočty akýmkoľvek želaným spôsobom, napr. zohľadňujúc geografické kritériá, oddelenia (výrobné, obchodné, logistika a pod.) typy výdavkov (energie, komunikačné, nájom, mzdy a pod.) alebo aj pre jednotlivé projekty.
  • Nakoniec urobte analýzu rozpočet so skutočnými nákladmi za sledované obdobie. A takto získate tak väčšiu kontrolu nad nákladmi vo vašom podnikaní.

Veríme, že aj tieto 2 spôsoby vám ukázali aké sú ďalšie spôsoby ako využiť lepšie vaše a aj naše ERP v podnikaní a pri raste vašej spoločnosti. Nabudúce  sa pozrieme na optimalizáciu a manažovanie skladu.