Tovar pod kontrolou, predaj hračkou.

Jedna skladová karta vládne všetkým.