Ako ušetriť náklady pri raste vašej spoločnosti

iMac_sklad_ucto

Skúsenosti z rokov implementácií nám ukazujú, že najlepší spôsob akým spoločnosti dokážu udržať profitabilitu, je redukovaním nákladov bez straty efektivity.

Avšak redukovanie nákladov neprichádza bez svojich vedľajších účinkov, preto je dôležité aby ste pri navrhovaní opatretní na znižovanie nákladov dbali aby jeho podmienky boli:

Trvalo udržateľné – to znamená, že nemôže mať negatívny dopad na budúce výsledky  spoločnosti

Efektívne – znamená, že výnos z daných opatrení musí byť vyšši ako sú náklady vynaložené na implementáciu daných opatrení.

Realistické – znamená, že vaša spoločnosť musí byť schopná dané opatrenia zimplementovať ak zaviesť.

A tu prichádza na scénu integroavný ERP systém, ktorý vám dokáže pomôcť redukovať náklady za tých najlepších podmienok. Ako? Dnes si preberieme 2 prvé spôsoby ako:

1. Implementujte integrované riešenie

Riešenia ako je AN systems ERP ponúkajú integrované riešenie, ktoré spája informácie a ľudí na všetkých úrovniach spoločnosti. Tok dát je v rámci spoločnosti optimalizovaný a ponúka správne a bezpečné spravovanie dát v reálnom čase s prístupom k nim. ERP systém centralizuje všetky informácie na jednej platforme. Výberom integrovaného ERP ušetríte náklady pretože:

  • Informácie sa zadávajú len jeden krát
  • Jeho komponenty pokrývajú široké spektrum aktivít ako sú výroba, nákupy, účtovníctvo, sklady, logistika, rozpočty, atď.
  • Je flexibilný a prispôsobiteľný pre každé špecifické odvetvie
  • Je to software orientovaný na workflow, obchodné procesy a ich optimalizáciu
  • Je škálovateľný – či už pri raste, reorganizácií spoločnosti alebo pri pridávaní nových modulov

2. Automatizujte a štandardizujte operatívne procesy

Všetko čo sa musí urobiť manuálne a neorganizovanie, je neefektívne. Či už z pohľadu času alebo počtu zamestnancov potrebných, alebo z počtu chýb, ktoré môžu vzniknúť. Štandardizácia a automatizácia procesov dovoľuje vďaka AN systems spoločnostiam vykonávať činnosti čo najefektívnejšie. Zvyšuje produktivitu, redukuje množstvo času a počet zamestnancov potrebných na ich vykonanie a ponúka majiteľov a manažmentu jasný pohľad na situáciu. Ak implementujete ERP systém ako je napr. AN systems získate možnosti:

  • Importovať tisíce produktov, klientov ako aj cenníky, zľavy z externých zdrojov alebo od vašich dodávateľov s minimálnou náročnosťou
  • Generovať ďalšie dokumenty ako dodacie listy z objednávok, faktúry z dodacích listov alebo generovať automaticky dodacie listy po dodaní tovaru zo skladu na predajne. Údaje sa automaticky prenášajú a vy šetríte čas
  • Môžete si stanovovať cenovú politiku podľa obchodných skupín, obchodných zástupcov, obchodných partnerov. Platobné podmienky a ceny vo faktúrach budú nastavené podľa vopred zadefinovaných parametrov a vyhnete sa tak chybám vo fakturácií.

Už len prvé dve výhody schovávajú v sebe toľko rôznych možností, že len ich pokrytie by nám zabralo písanie samostatných článkov. Ak vidíte možnosti, na zlepšenie čo i len v jednej z možností, ktorú sme vyššie uviedli, neváhajte a napíšte nám. Radi si s vami prejdeme návrhy riešení.

Nabudúce sa pozrieme ako môžete zlepšiť nákupné procesy, sledovať náklady detailne.