Jak ušetřit náklady při růstu vaší společnosti

iMac_sklad_ucto

Zkušenosti z let implementací nám ukazují, že nejlepší způsob, jakým společnosti dokážou udržet profitabilitu, je redukování nákladů bez ztráty efektivity.

Avšak redukování nákladů nepřichází bez svých vedlejších účinků, proto je důležité, aby ste při navrhování opatření na snižování nákladů dbali, aby jeho podmínky byli:

Udržitelné – to znamená že nemůže mít negativní dopad na budoucí výsledky společnosti.

Efektivní – znamená, že výnos z daných opatření musí být vyšší, než jsou náklady vynaložené na implementaci daných opatření.

Realistické – znamená, že vaše společnost musí být schopná dané opatření z implementovat nebo zavést

A tady přihází na scénu integrovaný ERP systém, který Vám dokáže pomoci redukovat náklady za těch nejlepších podmínek. Jak? Dnes si probereme 2 první způsoby:

1. Implementujte integrované řešení

Řešení jako je AN systems ERP nabízejí integrované řešení, které spojuje informace a lidi na všech úrovních společnosti. Tok dat je v rámci společnosti optimalizovaný a nabízí správné a bezpečné zpravování dat v reálném čase s přístupem k nim. ERP systém centralizuje všechny informace na jedné platformě. Výběrem integrovaného ERP ušetříte náklady protože:

  • Informace se zadávají jen jedenkrát
  • Jeho komponenty pokrývají široké spektrum aktivit jako jsou výroba, nákupy, účetnictví, sklady, logistika, rozpočty, atd.
  • Je flexibilní a přizpůsobitelný pro každé specifické odvětví
  • Je to software orientovaný na workflow, obchodní procesy a jejich optimalizaci
  • Je škálovatelný, ať už při růstu, reorganizaci společnosti nebo při přidávání nových modulů

2. Automatizujte a standardizujte operativní procesy

Vše, co se musí udělat ručně a neorganizovaně, je neefektivní. Ať už z pohledu času nebo počtu zaměstnanců potřebných nebo z počtu chyb, které mohou vzniknout. Standardizace a automatizace procesů dovoluje díky An systems společnostem provádět činnosti co nejefektivněji. Zvyšuje produktivitu, redukuje množství času a počet zaměstnanců potřebných k jejich provedení a nabízí majitelům a managementu jasný pohled na situaci. Pokud implementujete ERP systém jako je např. An systems získáte možnosti:

  • Importovat tisíce produktů, klienty i ceníky, slevy z externích zdrojů nebo od Vašich dodavatelů z minimální náročnosti.
  • Generovat další dokumenty, jako dodací listy z objednávek, faktury z dodacích listů nebo generovat automaticky dodací listy po dodání zboží ze skladu na prodejny. Údaje se automaticky přenášejí a vy šetříte čas.
  • Můžete si stanovovat cenovou politiku podle obchodních skupin, obchodních zástupců, obchodních partnerů. Platební podmínky, ceny ve fakturách, budou nastaveny podle předem definovaných parametrů a vyhnete se tak chybám ve fakturaci.

Už jen první dvě výhody schovávají v sobě tolik různých možností, že jen jejich pokrytí by nám zabralo čas pro psaní samostatných článků. Pokud vidíte možnosti, zlepšení, byť jen v jedné z možností, kterou jsme výše uvedli, neváhejte a napište nám. Rádi si s Vámi projdeme návrhy řešení.

Příště se podíváme, jak můžete zlepšit nákupní procesy, sledovat náklady detailně