Jak využít vaše ERP při růstu Vaší společnosti

Proč vlastně zlepšovat? A proč sledovat detailně náklady?

Důvodů je mnoho a každá firma si musí najít ty správné důvody, proč sledovat a proč zlepšovat.

Bez zlepšování každá firma začíná stagnovat a jen zlepšováním se dosahuje pokrok a tím i lepší výsledky. Zlepšovat nákupní proces, by mělo být v zájmu každého majitele firmy. Protože jeho zlepšováním znovu ušetříte náklady.

Ale tyto všechny úkoly vyžadují čas, čas, který byste mohli strávit na obchodních setkáních nebo získáváním nových klientů.

Co kdyby Váš ERP firemní systém věděl tyto věci za vás automatizovat?! Přesně takové je ANS. Hledá pro Vás úzká místa a dokáže zlepšovat nákupní procesy a detailně sledovat.

Zlepšování nákupního procesu

Komunikace s dodavateli je důležitou částí obchodního procesu. Nesprávné nastavené nákupní procesy mohou negativně ovlivnit vaše podnikání a vztahy s vašimi zákazníky. S ERP systém si primárně budete vědět synchronizovat akvizice a prodejní aktivity. Takže, když analyzujete prodejní data dostupná v ERP, budete umět správně nastavit budoucí nákupy.

  • V ERP vytvářejte automatizovaně nákupní objednávky ze získaných zakázek od odběratelů. ANS vytvoří kumulovanou objednávku podle přiřazení dodavatelů jednotlivým artiklům.
  • ERP systém integruje výměnu dat mezi vašimi dodavateli přes různé XML formáty, které umožňují se přímo napojit na sklady vašich dodavatelů
  • Přes propojování mohou být nákupní objednávky prováděny přes XML a tím získáte signifikantní úspory času a redukujete možnosti omylů.

Detailní sledování nákladů

ERP systém vám dovoluje nastavovat rozpočty a jejich limity a sledovat tak skutečné náklady ve sledovaném časovém období. Takto získáte vyšší kontrolu na náklady, které se ve vaší společnosti generují.

  • Jako první si nastavte strukturu nákladových skupin v ERP a potom vzorce založené na tom, které transakce budou automaticky alokovány v každém středisku.
  • Můžete strukturovat rozpočty jakýmkoliv požadovaným způsobem, např. podle oddělení (výrobní, obchodní, logistika, apod.), podle typu výdajů (energie, komunikační, nájem, mzdy, apod.), podle geografických údajů, nebo i pro jednotlivé projekty.
  • Nakonec proveďte analýzu rozpočtu se skutečnými náklady za sledované období. A takto získáte větší kontrolu nad náklady ve vašem podnikání.

Věříme, že i tyto dva způsoby vám ukázali jaké jsou další způsoby, jak využít lépe vaše, a i naše ERP v podnikání a při růstu vaší společnosti.

Příště se podíváme na optimalizaci a správu skladu.