Jak ušetřit náklady při růstu retailové sítě část 3.

ERP_3

Už jsme si psali několik způsobů, jak může ERP systém pomoci při růstu nebo při zvyšování efektivity. Dnes budeme pokračovat v našem tématu a napíšeme Vám, jak můžete optimalizovat množství zboží a řídit sklad efektivněji.

Množství zboží přímo ovlivňuje váš cashflow, proto mohou špatné rozhodnutí způsobit platební neschopnost, či z dlouhodobého hlediska až krach firmy. Proto je tato oblast častokrát opomenuta.

Optimalizace zboží

Nadměrně objednané množství zboží je určitě náklad, který si můžete odpustit. Zboží se musí skladovat ve správných podmínkách. Některé zboží má omezenou trvanlivost, když tato trvanlivost vyprší, už není vhodný k prodeji a vymůžete přijít o investované peníze. Implementací ERP systému s integrací optimalizace zboží vám pomůže významně snížit náklady na skladované zboží.

Na základě historických údajů o prodeji a objednávkách z ERP, optimalizace zboží předpokládá budoucí potřebu a statisticky vypočítá optimální množství potřebné k pokrytí předpokládaných prodejů.

Potom v závislosti na stávajícího stavu zásob, doporučuje nákup nebo přesun zboží z jiných lokací vaší společnosti, a tak předchází riziku nadbytku zboží. Systém je schopen řídit několik skladů a míst s uloženým zbožím, přičemž navrhuje vhodné řešení, aby nebyl daný sklad nebo prodejna poddimenzovaná z pohledu množství zboží.

Další výhoda je, že umožňuje sdružovat produkty do skupin, podle různých vlastností či funkcí, takže je můžete zkontrolovat, nebo udělat inventuru v kratším čase. Což je výhodné, pokud pracujete se skladem, který má tisíce položek.

 

Efektivní management skladu

Integrací ANS systému do vašeho skladu nebo skladů, urychlíte nejen přesun zboží, ale také přesun informací a způsob jakým jsou informace zpracovávány. Náš ERP systém vám pomáhá optimalizovat místo ve skladu, tím pádem redukuje náklady na pronájem, náklady na administraci, či výdaje na zaměstnance potřebných pro správu skladu.

Máte přístup k informacím v reálném čase, vidíte pohyb zboží, tak jak se děje. Takže si je můžete rychle najít přímo v ERP.

Zákaznické objednávky jsou posouvány přímo z ERP do skladu. Tím šetříte náklady, protože zaměstnanci jsou vytíženi během celého dne, tak jak objednávky přicházejí. Ve srovnání se situacemi, kdy je musí zpracovávat všechny najednou nebo nárazově.

ANS vám dává lepší přehled o umístění zboží, jeho výběru při balení. Tímto způsobem noví zaměstnanci mohou být produktivní od prvního dne. Rovněž se vyvarujete možnosti zabalení vadného zboží, což může vést k nespojenému klientovi.

ERP systém vám nabízí návrhy na umístění zboží ve skladu při jeho příjmu a tím zaručuje optimální využití skladového prostoru.

Výhody bychom mohli vyjmenovávat i dál, ale doporučujeme kontaktovat nás, abychom udělali pro vás přímo analýzu, jak může ANS pomoci s optimalizací zboží a skladu ve vaší společnosti.